Certyfikat CIRF


Zapisy – Wycieczki i obozy szkolne

Zgłaszający (osoba do kontaktu)

Informacje o szkole/uczelni

-

Specyfika wyjazdu

--

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych do celów niezbędnych do potwierdzenia zgłoszenia dziecka na obóz (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).