Certyfikat CIRF


Zapisy – Obozy młodzieżowe

Zgłaszający (osoba do kontaktu) - (proszę uzupełnić wszystkie pola):

Informacje o dziecku - (proszę uzupełnić wszystkie pola):

--

Adres zamieszkania/zameldowania - (proszę uzupełnić wszystkie pola):

-

Opcje wyjazdu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych do celów niezbędnych do potwierdzenia zgłoszenia dziecka na obóz (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).