fbpx
Certyfikat CIRF


Zapisy – Obozy młodzieżowe

  Zgłaszający (osoba do kontaktu) - (proszę uzupełnić wszystkie pola):

  Informacje o dziecku - (proszę uzupełnić wszystkie pola):

  --

  Adres zamieszkania/zameldowania - (proszę uzupełnić wszystkie pola):

  -

  Opcje wyjazdu


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych do celów niezbędnych do potwierdzenia zgłoszenia dziecka na obóz (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).